Poliranje farova

Poliranje farova

Farovi automobila kroz godine se upotrebe mogu znatno promijeniti. Uglavnom, mutni farovi nakon godina korištenja više su pravilo nego iznimka. Plastični ili stakleni farovi automobila izloženi su snijegu, ledu, soli, uv zrakama i naglim promjenama temperature....